Eficiència Energètica
Llar digital
Reproductors Multimèdia
Àudio
Cinema a casa
Seguretat
DOMOTICA
IPdomo Energy.
Auditories de consum d'energia.
Monitoratge i automatització.
Economia sostenible.

Bookmark and Share
El sistema IPdomo Energy suposa l'adaptació de la tecnologia IPdomo al sector de l'eficiència i optimització energètiques. El sistema permet no només la mesura de consums sinó l'automatització de la connexió o desconnexió de càrregues i establiment del nivell de consum adequat en funció de franges horàries, presència, temperatura, humitat, nivell lluminós, etc, de forma intel·ligent.
Entre algunes de les seves característiques diferencials estan:
• Monitoratge i despesa instantània de consum sobre franges horàries establertes (permet fer una auditoria-mesurament de la despesa i actuar en conseqüència)
• Realitzar, enllaçat amb la resta de productes, un control equilibrat d'intensitats i de tensions per fase.
• Proporcionar senyals d'alarma associades al factor de potència.
• Proporcionar una mesura de la potència de cada càrrega i actuar segons s'hagi programat.
• Analitzar les lectures globals de potència màxima diària i per hores.
• Automatitzar les desconnexions i connexions de càrregues segons un perfil de consum establert, evitant despeses innecessàries i becs de consum indesitjables.
En definitiva, un modelatge del consum elèctric orientat a l'optimització del consum d'energia. El sistema IPdomo Energy està preparat per permetre el monitoratge remot d'instal·lacions, la configuració d'escenaris de consum que s'estableixin i també el seu control remot a través d'un entorn web.
La implantació de IPdomo Energy permet la realització d'Auditories Energètiques i l'establiment de polítiques d'eficiència i estalvi d'energia. Amb això aconseguim reduir el consum d'energia sense afectar la quantitat produïda o els nivells de confort.
Cal gastar menys gastant millor consumint l'energia de forma mes eficient.
El compromís de Agora Disseny d'Espais és col·laborar en la creació d'una economia sostenible, proporcionant tecnologies i equips que ajudin a ser cada vegada més eficients des del punt de vista energètic.
 
  EFICIèNCIA ENERGèTICA
AGORA, DISSENY D'ESPAIS.
C/ BOTANIC CAVANILLES 26
CASTELLÓ
(ZONA UNIVERSITAT)
TEL: 964062417
FAX.: 964061990
MAIL: info@agoraespais.es

AVISO LEGAL
Interiorisme
Disseny de Banys i Cuines
Espais personalitzats
Plànols e infografies.
Contract
Galeria de Projectes
Disseny d'Exteriors
Disseny Jardins. Terrasses
Pèrgoles i Porxos
Hostaleria i Restauració
Mobiliari Exterior
Tarimes d'Exterior
Domòtica
Eficiència Energètica
Llar digital
Reproductors Multimèdia
Àudio
Cinema a casa
Seguretat
Il·luminació
Disseny d'Ambients
Il·luminació
Interiorisme, paisatgisme, decoració d'espais i projectes integrals